Co je to ROTARY?

ROTARY si vepsalo do svého štítu ústřední heslo: 

SERVICE ABOVE SELF, 
což můžeme volně přeložit jako 
SLUŽBA BEZ OHLEDU NA SEBE.

Jsme organizace s dlouholetou tradicí, ale přesto se nebojíme modernizace. Najdete u nás přátelský kolektiv a příjemnou atmosféru, čemuž do značné míry napomáhají naši dobrovolníci a sponzoři. Neváhejte a navštivte naše akce, které pořádáme.


ROTARIÁNI připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření, přičemž usilují prostřednictvím výměnných programů o obohacení života svých spoluobčanů na místní i mezinárodní úrovni.


Cílem Rotary je podpora myšlenky služby jako základní hodnoty společnosti a zvláště pak:

1) Rozvoj poznání jako přínos pro službu.

2) Vysoké etické normy ve všech profesích, rozpoznání hodnoty všech užitečných povolání a využívání všech povolání rotariánů k službě společnosti.

3) Užívání myšlenky služby v osobním, profesním i společenském životě každého rotariána.

4) Rozvoj mezinárodního porozumění, dobré vůle a míru prostřednictvím kolegiálnosti osob různých profesí, spojených myšlenkou služby.