Rotariánský rok 2018/2019

Prezident - Pavel Benda

Sekretář - Mgr. Simona Cimmer, MBA

Výkonný sekretář - Mgr. Alexandra Uherková, MBA

Public Relations a Webmaster - Mgr. Alexandra Uherková, MBA

Pokladník - Ing. Petr Vojtěchovský


Rotariánský rok 2017/2018

Prezident - Pavel Benda

Výkonný sekretář - Mgr. Alexandra Uherková

Public Relations a Webmaster - Mgr. Alexandra Uherková

Pokladník - Ing. Petr Vojtěchovský

Člen výboru Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Člen výboru Mgr. Simona Cimmer


Rotariánský rok 2016/2017

Prezident - Mgr. Simona Cimmer

Sekretář - Mgr. Alexandra Uherková

Výkonný sekretář - Mgr. Alexandra Uherková

Public Relations a Webmaster - Mgr. Alexandra Uherková

Člen výboru Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.


Rotariánský rok 2015/2016

Prezident - Vladimír Šic

Sekretář - Mgr. Simona Cimmer

Výkonný sekretář - Mgr. Alexandra Uherková

Public Relations a Webmaster - Mgr. Alexandra Uherková

Pokladník - Ing. Petr Vojtěchovský

Člen výboru Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.


Rotariánský rok 2014/2015

Prezident - Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Sekretář - Mgr. Simona Cimmer

Výkonný sekretář - Mgr. Alexandra Uherková

Public Relations a Webmaster - Mgr. Alexandra Uherková

Pokladník - Ing. Petr Vojtěchovský